U okviru svoje djelatnosti Dječji vrtić organizira i provodi:

1.    Redovne programe njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite i prehrane djece predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima od godine dana do polaska u osnovnu školu s trajenjem od:
a)    cjelodnevni 9,5 satni boravak
b)    poludnevni 6 satni boravak
c)    5 satni boravak

2.    Program katoličkog vjerskog odgoja.
Kraći program katoličkog vjerskog odgoja provodit će se jedan sat tjedno, za djecu u dobi od 5 -7 godina, iz svih skupina čiji roditelji žele ovaj dodatni program.
Program će voditi odgajateljica u vjeri izvan radnog vremena Vrtića. Sadržaje katoličkog vjerskog odgoja provodit ćemo također kroz redovne programe u svim skupinama uz pomoć odgojiteljica u vjeri poštujući pri tome slobodu izbora i vjersku opredijeljenost djece i roditelja.

3.    Program predškole
Program predškole provodit ćemo prema zakonskim odredbama za svu djecu  polaznike  redovnih programa vrtića kao i djecu koja nisu upisana u Vrtić.

4.    Program rada s darovitom djecom
Provodit ćemo kroz  redovne programe  umjetničkim, športskim, govorno-jezičnim i istraživačkim aktivnostima. Programske sadržaje ovih aktivnosti provodit će  stručna suradnica i odgojiteljice, na razini vrtića. Cilj rada je otkriti darovitost – dar svakoga djeteta  zadovoljiti dječje potrebe za raznovrsnim načinima izražavanja, obogatiti redovne programe, potaknuti i obogatiti komunikaciju između djece i odgojitelja  iz svih odgojnih skupina i odgojitelja međusobno.

5.    Preventivni program
Preventivni program provodit ćemo kao dio odgojnog-obrazovnog procesa u odgojnim skupinama, aktivnostima na razini Vrtića i Grada, a provodit će ga stručna suradnica, odgojiteljice, ostali zaposlenici, roditelji i drugi suradnici – svi sudionici. Cilj ovoga  programa i ovih aktivnosti je zaštititi zdravlje djece i prihvaćanje odgovornog ponašanja te uključivanje svih sudionika u prevenciju. Uz aktivnosti vezane za usvajanje navika zdravoga života, dodatno će se raditi na otkrivanju i pomoći u suzbijanju rizičnih čimbenika za zdrav  razvoj djece i obitelji.
Upoznat ćemo roditelje s Programom mjera povećanja sigurnosti djece u Vrtiću, s ciljem prevencije te Protokolom postupanja u rizičnim situacijama. Sadržaje Nacionalnog programa za suzbijanje korupcije prilagodit ćemo dobi djece i provoditi ga u odgojnim skupinama. Nastavlja se i kontinuirani rad  na povećanju sigurnosti djece u prometu, obveznoj pratnji djece te poučavanju djece i roditelja o odgovornom ponašanju, i pješaka, u prometu, kroz suradnju s roditeljima i prometnom policijom u gradu.

6.    Program ranog učenja stranog jezika
Učenje stranog jezika provodit će se jedan sat tjedno za djecu u dobi od 5 -7 godina, iz svih skupina čiji roditelji žele ovaj dodatni program. Program će provoditi odgojiteljica educirana za rano učenje stranog jezika izvan radnog vremena vrtića.

7.    Druge kraće i rekreacione programe tijekom godine:
a)    sportska igraonica – kao priprema za sportska druženja i natjecanja
b)    izleti – jednodnevni izlet na snijeg, izlet za male maturante
c)    posjete – prema dogovorima i danima obilježavanja određenih događanja
d)    šetnje i druženja u prirodi
e)    uključivanje u karnevalska događanja, te nastupi i manifestacije vezane za
           običaje i tradicije našeg kraja

8.    Ljetni programi rada
-ljetna organizacija i ustroj rada.
-organizirati malu ljetnu školu plivanja u sklopu kraćeg programa sportske igraonice.


  

 


Copyright © 2017. Sva prava pridržana DV Girice, Cres