000020

Predškolski odgoj u Cresu svoje organizirane početke bilježi 1897. kada je Dječji vrtić bio smješten u zgradi današnjeg Doma za odgoj djece Cres.  Podatak iz 1908. godine govori nam kako je Družbino dječje zabavište u zgradi stare trikotaže pohađalo 91 dijete. 1911.g. zabavište još uvijek postoji  i broji oko 95 djece, ali već tada u zgradi starog vrtića (iznad kafića Astoria).  Rad vrtića na kratko se prekidao, ali se uvijek nastavljao, a  o tome je vrlo  malo  pisano.
Nova zgrada u kojoj vrtić djeluje i sada izgrađena je 1988. godine kada su zgradu zajedno sa svojim odgojiteljicama koristila djeca dviju odgojnih skupina. Godine 1992.  zgrada je u potpunosti završena i već tada ima prostora za 6 odgojnih skupina (četiri  vrtićne i dvije jaslične).
Do 1991. godine naš vrtić zvao se Dječji vrtić Ivo Lola Ribar pod vodstvom istoimenog Dječjeg vrtića u Malom Lošinju, koji se tada preimenuje u Dječji vrtić Cvrčak.
Godine 1996. Grad Cres preuzima osnivačka prava i od tada naš vrtić pod nazivom Girice djeluje kao samostalna ustanova.
Od 1988. godine kroz vrtić i jaslice prošlo je oko 750 djece i 60-ak djelatnika.

 


Copyright © 2017. Sva prava pridržana DV Girice, Cres