RAVNATELJICA:Mirjana Koljevina, odgajatelj predškolske djece
TAJNICA:Iva Krivičić Miočić, diplomirani pravnik
STRUČNE SURADNICE: 
Morena Damijanjević, magistar psihologije
Mirela Anđelić, magistra logopedije

ODGOJITELJI:

Jaslična skupina Pužići:
Ana Sablić, magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
Dora Ferarić, sveučilišna prvostupnica ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Jaslična skupina Cukarići:
Loredana Velčić,suradnik u predškolskom odgoju

Monika Kesić Šakić, odgajatelj predškolske djece

Skupina Loptice:
Mia Beraković Opatić, stručna prvostupnica predškolskog odgoja
Davorka Radola, nastavnik predškolskog odgoja

Skupina Šapice:
Gabrijela Krizmanić, odgajatelj predškolske djece
Jadranka Vodenac, odgajatelj predškolske djece

Skupina Anđelići:
Sandra Stolnik, odgajatelj predškolske djece
Josipa Jadrošić Toić, stručna prvostupnica predškolskog odgoja

Skupina Voćko:
Ljiljana Novak,odgajatelj predškolske djece
Melita Eršte Deželić, odgajatelj predškolske djece


Danijela Hodak, magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Irma Bahović, magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Martina Horvat, stručna prvostupnica predškolskog odgoja

Da nam ručak bude fin brinu se tete i barba:
Nataša Edelinski
Ivana Matić
Nicolo Grižan

Da na bude sve čisto i sigurno i da se našim sobama osjećamo ugodno brinu se barba i tete:
Robertino Mužić
Luciana Matijević
Elide Kamalić
Spomenka Kaica

o nama 3  


Copyright © 2017. Sva prava pridržana DV Girice, Cres