O nama

 

Dječji vrtić Girice, Cres organizira i provodi programe njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite i prehrane za djecu od navršenih godinu dana života do polaska u osnovnu školu. Predškolski odgoj ostvaruje se u skladu s razvojnim potrebama i osobinama djece te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji na temelju Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe. Uz humanističko razvojni pristup u program unosimo i elemente programa:
-Korak po korak - unapređenje kvalitete odgojno-obrazovnog procesa i stvaranje  ozračja u kojim je djeci  omogućeno aktivno sudjelovanje u odgojno-obrazovnom procesu, slobodno i kreativno izražavanje, razvijanje kritičkog mišljenja, samostalnosti, odgovornosti i brige za bližnje i okoliš, te ostvarivanje svih potencijala u skladu s njihovim interesima i sposobnostima,
- Vrtić kao dječja kuća – organizacija prostora prema potrebama djece, zajedništvo različitosti, fleksibilna organizacija i mijenjanje prostora, mješovite odgojne skupine, ponuda bogatstva poticaja i materijala, istraživačke aktivnosti kao i elemente alternativnih pedagogija i škola.

Dječji vrtić GIRICE organiziran je u šest odgojnih skupina: dvije jasličke i četiri vrtićke skupine. Skupine dijelimo prema kronološkoj dobi djeteta u tzv. jasličke skupine (djeca do 3. godine) i vrtićke skupne (djeca od 3-7 godina). Sve skupine su dobno mješovite.
Djeca u vrtiću mogu boraviti od 6,30 sati do 16,00 sati, s tim da djeca u vrtićkim skupinama imaju mogućnost kraćeg boravka. Prijem djece u vrtić organiziran je do najkasnije 8,30 sati, a nakon toga glavna ulazna vrata se zaključavaju.
U ljetnim mjesecima (lipanj, srpanj, kolovoz) rad se organizira sukladno broju djece. Prethodno se ispituju potrebe roditelja za boravkom djece u ljetnim mjesecima, te se zbog smanjenog broja djece, neke se skupine spajaju.
I u vrijeme božićnih i novogodišnjih praznika ispituju se potrebe roditelja za boravkom djece u vrtiću te se sukladno tome organiziraju dežurne skupine, dok se ostale skupine zatvaraju. 


Copyright © 2013. Sva prava pridržana DV Girice, Cres