DONATORI U PEDAGOŠKOJ 2017./2018. GODINI

1. Erste & Steiermärkishe bank – donacija uredske opreme
2. Plodine d.d. Cres – igračke za djecu
3. Michaela Wollnik, Njemačka - igračke za djecu
4. Angela Schlief, Njemačka - igračke za djecu
5. Društvo prijatelja Hajduka Lošinj-Cres – donacija u novcu za nabavu digitalnog logopedskog seta
6. Cresanka d.d. – donacija u novcu za opremanje logopedskog kabineta
7. Klapa Teha – donacija u novcu za didaktiku
8. Juraj Sepčić – donacija u novcu za didaktiku


Copyright © 2017. Sva prava pridržana DV Girice, Cres