Pravo na pristup informacijama se ostvaruje sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15).
Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo svake fizičke ili pravne osobe na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu vrtića da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.
Pravo na pristup informacijama može se ograničiti sukladno čl. 15. Zakona.
Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem pisanog zahtjeva na poštansku adresu Vrtića: Dječji vrtić Girice, Šetalište 20. travnja 52 i 54, 51557 Cres, putem elektroničke pošte na sljedeću adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., telefonom/telefaksom na sljedeći broj: 051/571-237, osobno na zapisnik u službenim prostorijama Dječjeg vrtića Girice svakog radnog dana od 10:00 do 13:00 sati. Vrtić će odlučiti o zahtjevu za pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. Poslove službenika za informiranje obavlja tajnica vrtića Iva Krivičić Miočić.

Na ovoj stranici se objavljuju informacije sukladno čl. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama.

 
   

excel
Godišnje izvješće

ZPPI za 2020.

 mapa
Godišnje izvješće
ZPPI za 2020.
mapa
Zahtjev za dopunu
ili ispravak informacije
 
   

mapa
Zahtjev za ponovnu
uporabu informacija

mapa
Godišnje_izvješće_

o_provedbi_ZPPI_za_2019

excel
Godišnje izvješće

o_provedbi_ZPPI_za_2019

 
   excel
Godišnje izvješće o provedbi 
ZPPI za 201
8.
 mapa
Godišnje izvješće o provedbi 
ZPPI za 2018.
excel
Godišnje izvješće o provedbi
ZPPI za 2017.
 
  mapa
Godišnje izvješće o provedbi
ZPPI za 2017.
mapa
Godišnje izvješće o provedbi
ZPPI za 2016.
 excel
Godišnje izvješće o provedbi
ZPPI za 2016.
 
 

 mapa
Odluka o visini naknade stvarnih
materijalnih troškova
 

mapa
Imenovanje službenika
za informiranje
mapa
Katalog informacija
 
   mapa
Odluka o ustrojavanju
kataloga informacija
 mapa
Zahtjev za pristup informacijama
 mapa
Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama
o ostvarivanju prava na informacije
 


Copyright © 2017. Sva prava pridržana DV Girice, Cres